Avoimet työpaikat, koulutoimi

 

Ilmoittaudu varhaiskasvatuksen sijaiseksi:maarit.soderlund@krs.fi

Tarvitsemme työntekijöitä erimittaisiin lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, päivähoidon avustajan tai perhepäivähoitajan sijaisuuksiin. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien annettujen asetusten mukaisesti. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat soveltuvat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.

Ilmoittaudu opettajan sijaiseksi: maarit.soderlund@krs.fi

Haemme sijaisia luokanopettajan, aineenopettajan/lehtorin, erityisopettajan/ erityisluokanopettajan eripituisiin sijaisuuksiin perus- ja lukio-opetuksen kouluihin ympäri vuoden. Ajan tasalla olevat yhteys- ja käytettävyystiedot ovat edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Muodollisesti epäpätevät hakijat otetaan myös huomioon.

Ilmoittaudu kouluavustajan sijaiseksi: maarit.soderlund@krs.fi

Päivitetty 22.02.2018, Kello 13.20, Kajsa Snickars.