Lediga arbetsplatser, skolväsendet

 

Anmäl dig som vikarie till småbarnspedagogiken:maarit.soderlund@krs.fi

Vi behöver vikarier för barnträdgårdslärare, barnskötare, assistenter inom dagvården och familjedagvårdare. Vikariatens längd varierar. Behörighetsvillkoren fastställs i enlighet med förordningen för respektive befattning. Vi beaktar också för uppgiften lämpliga studerande och personer med arbetserfarenhet inom branschen.

Anmäl dig som vikarie för lärare:maarit.soderlund@krs.fi

Vi söker vikarier för klasslärare, ämneslärare/lektor, speciallärare/specialklasslärare till skolorna inom grundläggande utbildningen och gymnasierna. Vikariatens längd varierar och vikarier behövs året runt. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda vikariat är att vi har tillgång till uppdaterade kontakt- och tillgänglighetsuppgifter.

Behörighetsvillkoren fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98). Även formellt icke behöriga sökande beaktas.

Anmäl dig som vikarie för skolgångsbiträde:maarit.soderlund@krs.fi

 

Uppdaterat 22.02.2018, klockan 13.19, Kajsa Snickars.