Kesätyöseteli 2017

Kesätyösetelin 2017 säännöt

Kesätyösetelin haku-/myöntämissäännöt

1. Kesätyöseteli 2017 on 200 euron arvoinen.

2. Hakijaa kohti myönnetään vain yksi seteli.

3. Kesätyöseteli myönnetään 1993 – 2001 syntyneille henkilöille, joiden kotikunta 31.12.2016 oli Kristiinankaupunki.

4. Kesätyöseteli anotaan kirjallisella hakemuksella viimeistään 15.3.2017.

 

HAKULOMAKE

 

Työnantajaa koskevat säännöt

Kaupunki maksaa kesätyösetelin arvon (200 euroa seteliä kohti) avustuksena työnantajille, jotka ovat järjestäneet nuorille kristiinalaisille kesätyöpaikan. Työnantaja voi lunastaa seteleitä sen määrän, joka vastaa kesätyösetelin saaneiden nuorten toteutuneiden täysien palvelusviikkojen yhteenlaskettua määrää jaettuna kolmella. Täysi palvelusviikko muodostuu kesätyösetelin saaneen yhden tai useamman nuoren suorittamasta 30 nuorisotyötunnista. Työnantaja voi lunastaa enintään saman määrän kesätyöseteleitä kuin kesätyösetelin saaneiden nuorten määrä.
Setelin lunastamisen edellytyksenä on, että:

1. Nuoren työsuhde kestää vähintään kolme viikkoa 1.5. - 31.8.2017 välisenä aikana. Jos työnantaja palkkaa vain yhden kesätyösetelin saaneen nuoren, työsuhteen täytyy kestää vähintään kolme viikkoa.

2. työnantajan koti- tai toimipaikka on Kristiinankaupunki

3. nuoren kanssa laaditaan kirjallinen työsopimus

4. työnantaja on määrännyt vastuuhenkilön, joka hoitaa työnohjauksen ja työn valvontaan liittyvät asiat

5. työnantaja soveltaa palvelussuhteen ehdoissa voimassa olevia määräyksiä ja sääntöjä, infoa löytyy http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

6. työnantaja ei saa muuta tukea kesätyöpaikan järjestämiseen

7. jos nuori työntekijä on työnantajan perheenjäsen, edellytetään, että työnantajalla on myös muita työntekijöitä palkattuna kalenterivuoden aikana

Selvitys

Avustuksen saamiseksi työnantajan on viimeistään 15.10.2017 erillisellä lomakkeella jätettävä selvitys kesätyöstä, jolloin hänen tulee liittää selvitykseen kesätyöseteli ja varmistaa täyttävänsä kaupungin asettamat ehdot avustuksen saamiseksi.

Päivitetty 10.02.2017, Kello 09.05, Jari Turunen.