Kuulutukset
22.12.2017

Presidentinvaalia 2018 koskeva kuulutus

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28. tammikuuta 2018 klo 09.00-20.00. Presidentinvaalin toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11. helmikuuta 2018 klo 09.00-20.00.

Kristiinankaupungin äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                 Äänestyspaikka                    Osoite
1. Kristiinankaupunki     Kristiinahalli                          Köydenpunojankatu 16
2. Tiukka                       Tiukan ruots. alakoulu           Lindbergintie 5
3. Härkmeri                   Härkmeren ruots. alakoulu    Henriksdalintie 9
4. Dagsmark                 Ns-talo Majbo                        Åbackantie 4
5. Perus                        Pärus Café                            Lapväärtintie 1227
6. Korsbäck                  Korsbäckin Ns-talo                 Korsbäckintie 560
7. Lapväärtti                  Lapväärtin ruots. alakoulu     Eteläinen Lapväärtintie 40
8. Siipyy                        Siipyyn kyläkeskus                Siipyyntie 640
9. Skaftung                   Skaftungin Ns-talo                 Friivelintie 1
10.Metsälä                    Metsälän Ns-talo                   Metsäläntie 106

 

Ennakkoäänestys järjestetään 17.1.2018 - 23.1.2018 sekä mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1.2018 -6.2.2018.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja äänestysajat ovat seuraavat:

Yhteispalvelupiste, Merikatu 47, Kristiinankaupunki

17.1.2018-19.1.2018 klo 9.00-19.00,

20.1.2018-21.1.2018 (la-su) klo 10.00-14.00,

22.1.2018-23.1.2018  ko. 9.00-19.00

 

31.1.2018-2.2.2018 klo 9.00-19.00,

3.2.2018-4.2.2018 (la-su) klo 10.00-14.00,

5.2.2018-6.2.2018  klo 9.00-19.00

 

Lapväärtin maataloustoimisto, Uudensillantie 3, Lapväärtti

17.1.2018-19.1.2018 klo. 9.00-16.00,

20.1.2018-21.1.2018 (la-su) klo.10.00-14.00,

22.1.2018-23.1.2018  klo 9.00-16.00

 

31.1.2018-2.2.2018 klo 9.00-16.00,

3.2.2018-4.2.2018 (la-su) klo10.00-14.00,

5.2.2018-6.2.2018  klo 9.00-16.00

 

Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa ja eläkeläistaloissa järjestetään kunkin vaalitoimikunnan päätöksen mukaisesti, mikä käy ilmi kuulutuksesta ja ennakkoäänestyspaikan muista ilmoituksista. Ennakkoäänestys järjestetään seuraavilla paikoilla: Selkämeren sairaala (akuutti- ja kuntoutusosasto sekä Mikevan asumisyksikkö), Kristiinakoti 2 (TK:n ent. vuodeosasto), Selkämeren sairaskoti, Kristiinakoti, Åldersro, De Gamlas Hem, Lapväärtin eläkeläistalot, Hoivakoti Ulrika.

Kotiäänestys: Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Ilmoitus kotiäänestyksestä tulee tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 16.1.2018 klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki, puh. 040-546 5812. Mikäli ilmoituksessa ei muuta mainita, sen katsotaan koskevan sekä ensimmäistä että toista vaalia. Äänioikeutetun ei siis tarvitse jättää erillistä ilmoitusta kotiäänestyksestä toista vaalia varten. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kotiäänestyksessä vain toisessa vaalissa, tulee tehdä tästä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle viimeistään 30. tammikuuta 2018 klo 16.00 mennessä kirjallisesti tai puhelimitse yllä mainittuun puhelinnumeroon.

 

Äänestäjän henkilöllisyys: Äänestäjän on tarvittaessa esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu asiakirja). Jos henkilöllä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Äänestäjän henkilötunnus tarvitaan äänestyksen rekisteröinnissä yleisellä ennakkoäänestyspaikalla.   

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Mikael Perjus ja sihteeri Niklas Granö.

Kristiinankaupungin keskusvaalilautakunta 19.12.2017

 

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle