Kuulutukset
06.03.2018

Länsirannikon ympäristöyksikkö, kuulutus

KUULUTUS

Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa 14.3–12.4.2018 hakemuksesta poiketa maa-aineslain (555/1981) 16 §:n mukaisesti maa-aineslupapäätöksestä osalla kiinteistöä Kärkikappale 287-417-6-27 Metsälän kylässä Kristiinankaupungissa.

Hakija on Miika Östergård. Lupaa lupamääräyksistä poikkeamiselle haetaan luiskakaltevuuteen niin, että määräys kaltevuudesta 1:3 muutetaan kaltevuudeksi 9:1, eli pohjaan asti jätetään pystysuorat kallionseinämät.

Keskelle louhintakuoppaa perustetaan murskekasa, joka on 5 metriä pitkä, 5 metriä leveä ja 3 metriä korkea. Ajotie kuopan pohjalle jätetään ennalleen. Ottotoiminnan päättymisen jälkeen louhintakuoppa aidataan näkyvästi ja kulun estävästi kivimuurilla sekä metallisella suojakaiteella.

Asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 14.3─12.4.2018 Länsirannikon ympäristöyksikössä, Kristiinankaupungin osasto, Koulukatu 11 A, Kristiinankaupunki.

Kirjalliset/sähköiset muistutukset ja mielipiteet toimitetaan viimeistään 12.4.2018 klo 16 osoitteeseen Länsirannikon valvontalautakunta, ympäristöjaosto, Koulukatu 11 A, 64100 Kristiinankaupunki tai sähköpostitse ymparistoyksikko(a)mustasaari.fi.

Kristiinankaupunki 6.3.2018 Sonja Grönholm

LIITTEET:
Nykytilanne, kartta  (pdf, 114 kb)
Suunnitelma (pdf, 35 kb)

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle