Kuulutukset
24.07.2018

Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa 1.8 ─ 30.8.2018 välisenä aikana seuraavasta maa-aineslain

 

Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa 1.8 ─ 30.8.2018 välisenä aikana seuraavasta maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesta maa-ainesluvan hakemuksesta maa-ainesottoalueen jälkihoitosuunnitelman hyväksyntään tiloilla Grusås II 287-421-10-31 ja Grusås I 287-421-10-31Kristiinankaupungin Tiukan kylässä. Kyseessä olevat tilat sijaitsevat Isomäen vedenhankintakäyttöön tärkeällä pohjavesialueella (nro 1028752, luokka I)), pohjaveden muodostumisalueella. Maa-aineslupa on 31.12.2016 mennyt umpeen.

Hakija: YIT Infra Oy (entinen Lemminkäinen Infra Oy)
Tilojen pinta-ala: 10,09 ha (luvan voimassa olo-aikana 10,25 ha)    
Jälkihoitosuunnitelma-alueen pinta-ala: 4,5 ha       

Asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 1.8─30.8.2018 Länsirannikon ympäristöyksikössä, Kristiinankaupungin osasto, Koulukatu 11 A, Kristiinankaupunki.
Mahdolliset kirjalliset/ sähköiset muistutukset ja mielipiteet toimitetaan osoitteeseen Länsirannikon valvontalautakunta, ympäristöjaosto, Koulukatu 11 A, 64100 Kristiinankaupunki tai sähköpostitse ymparistoyksikko@mustasaari.fi ennen kuulutusajan päättymistä eli viimeistään 30.8.2018. klo 16.00.

 

Kuulutus, pdf.

2018 7 19 lägeskarta YIT Isomäki eftervård

 

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle