Kuulutukset
11.06.2018

Kuulutus: melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMISESTA YMPÄRISTÖSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA MELUA JA TÄRINÄÄ AHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA

Viranomainen: Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupungin osasto, ympäristö- ja terveystarkastaja, § 1/ 2017

Ilmoitusvelvollinen: Oy Gastrina Ab, Merikatu 8, 64100 Kristiinankaupunki

Meluilmoitus: Tilapäinen toiminta, ulkoilmakonsertteja

Toiminta-alue: Ravintola Jungmannin ulkopuolella, Merikatu 8 Kristiinankaupungin keskusalueella

Toiminta-aika: Ajanjaksona 12. - 16.7.2018, maanataisin-perjantaisin klo 18-02, lauantaisin - sunnuntaisin klo 18 - 03.

Päätöksen julkipanopäivä: 12.6.2018 Kristiinankaupungin kaupungin ja Mustasaaren kunnan virallisilla ilmoitustauluilla

Päätöksen antopäivä: 13.6.2018

Kuulutus- ja valitusaika: 14.6 – 13.7.2018                         

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Päätös ja asiakirjat ovat nähtävinä valitusaikana virka-aikana Länsirannikon ympäristöyksikössä, Kristiinankaupungin osastolla, osoitteessa Koulukatu 11 A, 64100 Kristiinankaupunki. Päätöksestä antaa tietoja ympäristö- ja terveystarkastajat 3277111 (Mustasaaren kunnan vaihde).

Kristiinankaupunki 12.6.2018

Jens Hannus
ympäristö- ja terveystarkistaja

 

Kuulutus pdf-muodossa (452 kb)

Siirry "Kuulutukset"-sivulle