Kuulutukset
05.04.2019

Kuulutus maa-ainesluvan hakemuksesta

Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa 8.4 ̶ 7.5.2019 välisenä aikana seuraavasta maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesta maa-ainesluvan hakemuksesta kiviaineksen ottoon kiinteistöllä Ketunkangas 287-405-1-127 Kristiinankaupungin Dagsmarkin kylässä:

Hakija: Kristiinanseudun Kuljetus ja Maanrakennus Oy

Kiinteistön pinta-ala: 13,57 ha

Ottamisalueen pinta-ala: 3,5 ha

Ottamisen kokonaismäärä: 350 000 kiinto m3

Arvioitu vuotuinen otto: 35 000 kiinto m3

Ottamisaika: 10 vuotta

Asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 8.4 ̶ 7.5.2019 Länsirannikon ympäristöyksikössä, Kristiinankaupungin osasto, Koulukatu 11 A, Kristiinankaupunki. Mahdolliset kirjalliset tai sähköiset muistutukset ja mielipiteet toimitetaan osoitteeseen Länsirannikon valvontalautakunta, ympäristöjaosto, Koulukatu 11 A, 64100 Kristiinankaupunki tai sähköpostitse ymparistoyksikko@mustasaari.fi viimeistään 7.5.2019 klo 16.00.

Liite: Kartta (305 kt)


Kristiinankaupunki 29.3.2019
Sonja Grönholm
Ympäristö- ja terveystarkastaja

Siirry "Kuulutukset"-sivulle