Kuulutukset
12.04.2018

Kuulutus kaavan voimaantulosta

 

KUULUTUS KAAVAN VOIMAANTULOSTA

Ilmoitamme kaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti.

Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.12.2015 §238 seuraava kaava:

”Osayleiskaava Uttermossa tuulivoimapuisto”. Kaupunginvaltuuston päätös on 21.12.2015 §238 on saanut lainvoiman.

 

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle