Kuulutukset
25.06.2018

Kristiinanseudun koulu, Kristiinankaupungin lukio - Rehtorin päätösluettelo

Kristiinanseudun koulu ja Kristiinankaupungin lukio

Rehtorin päätösluettelo 09.04.2018-11.06.2018 §45-82 ja oikaisuvaatimusosoitus ovat 25.06.2018 yleisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla www.kristiinankaupunki.fi.

Rektorns beslutsförteckning 09.04.2018-11.06.2018 § 45-82 och anvinsning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 25.06.2018 på stadens hemsida www.kristinestad.fi.

§ Asia - Ärende
45§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
46§ Sijaisen palkkaaminen - Anställning av vikarie
47§ Vapautus tehtävien hoidosta / kokousmatka - Undantag från utförandet av uppgifter / Konferensresa
49§ Opettajan virkavapaus - Beviljande av arbetsledighet
50§ Sijaisen palkkaaminen - Anställning av vikarie
52§ Vapautus tehtävien hoidosta + veso - Undantag från utförandet av uppgifter – lärararbetsdag
53§ Opettajan virkavapaus - Beviljande av arbetsledighet
54§ Vapautus tehtävien hoidosta – Undantag från utförandet av uppgifter
55§ Sijaisen palkkaaminen - Anställning av vikarie
56§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
57§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
58§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
60§ Ylityötuntien hyväksyminen ja vapaana korvaaminen - Anhållan om övertidsledighet
65§ Sijaisen palkkaaminen - Anställning av vikarie
66§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
68§ Opettajan virkavapaus - Beviljande av arbetsledighet
69§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
71§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
72§ Sijaisen palkkaaminen - Anställning av vikarie
73§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
74§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
76§ Vapautus tehtävien hoidosta - Undantag från utförandet av uppgifter
78§ Sijaisen palkkaaminen - Anställning av vikarie
79§ Opettajan ylimääräinen työpäivä – Extra arbetsdag för läraren
81§ Opettajatyöpäivistä puuttuvat tunnit – Saknade timmar från lärararbetsdagar
82§ Opettajatyöpäivistä puuttuvat tunnit - Saknade timmar från lärararbetsdagar


Julkipantu kaupungin kotisivulla www.kristiinankaupunki.fi 25.06.2018

Anslagits på stadens hemsida www.kristinestad.fi  25.06.2018

Oikausuvaatimusohje§45-82

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle