Kuulutukset
07.11.2017

Kristiinankaupunki hakee: varhaiskasvatuksenjohtajaa

Kristiinankaupunki hakee

VARHAISKASVATUKSENJOHTAJAA

1.2.2018 alkaen

 

Kristiinankaupunki on kaksikielinen kaupunki. Varhaiskasvatuksenjohtaja vastaa Kristiinankaupungin koulutuksen palvelualueella omasta tulosalueesta, johon kuuluu seuraavat toimintayksiköt; esiopetus, päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito, aamu- ja iltapäivähoito sekä kotihoidontuki. Varhaiskasvatuksenjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kehittämisestä ja organisoinnista.

Kelpoisuusvaatimukset:

  1. Kelpoisuusvaatimuksena lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään sekä riittävä johtamistaito.
  2. Kielitaitovaatimuksena on molempien kotimaisten kielten hyvä hallinta. Hallinta todistetaan yleisellä keskitason kielitutkintotodistuksella (964/2004).

Virkaan valitun tulee ennen työn vastaanottamista jättää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävien hoidossa katsotaan lisäansioksi tuntemus yleisistä toimisto-ohjelmista tai alan ohjelmista. Koeaika on 6 kuukautta. Työaika ja palkkaedut noudattavat kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työ alkaa 1.2.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut: Sivistysjohtaja Maarit Söderlund 040-5565733. Hakemukset, johon on liitetty CV sekä jäljennökset kelpoisuustodistuksista toimitetaan 30.11.2017 kello 16.00 mennessä osoitteeseen; Kristiinankaupungin koulutoimisto, Lapväärtintie 163 C, 64101 Kristiinankaupunki. Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää sähköpostitse koulutoimistoon osoitteella: ebba.nygard@krs.fi 

 

Kristiinankaupungissa 8.11.2017

Kristiinankaupungin ruotsinkielinen koulutuslautakunta

Siirry "Kuulutukset"-sivulle