Kuulutukset
08.01.2018

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja

STADSDIREKTÖRENS BESLUTSPROTOKOLL
KAUPUNGINJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Följande beslut jämte anvisning för begäran om omprövning har 8.1.2018 publicerats på stadens hemsida www.kristinestad.fi

Seuraavat päätökset sekä oikaisuvaatimusosoitus on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.kristiinankaupunki.fi 8.1.2018.

24. Deltagande i utbildning.
Koulutukseen osallistuminen.

25. Reseförordnande.
Matkamääräys.

26. Semesteranhållan.
Loma-anomus.

28. Semesteranhållan.
Loma-anomus.

29. Beslut om avlönad ledighet.
Päätös palkallisesta vapaasta

30. Meddelande om arbetsoförmåga.
Ilmoitus työkyvyttömyydestä.

31. Meddelande om arbetsoförmåga.
Ilmoitus työkyvyttömyydestä.

32. Flyttande av beviljad semester.
Myönnetyn loman siirtäminen.

33. Semesteranhållan.
Loma-anomus

34. Meddelande om arbetsoförmåga.
Ilmoitus työkyvyttömyydestä.

35. Semesteranhållan.
Loma-anomus

 

Oikaisuvaatimusosoitus

Siirry "Kuulutukset"-sivulle