Kuulutukset
30.05.2018

Ilmoitus kaavan voimaantulosta

Ilmoitamme kaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti.

Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.3.2018 § 19 seuraava kaava:

”Åsändanin asemakaavan muutos”. Kaupunginvaltuuston päätös on 21.3.2018 § 19 on saanut lainvoiman.

Kuulutettu kaupungin verkkosivustolla 01.06.201830.5.2018
Yhdyskuntarakentaminen Kristiinankaupungissa

Ari-Johan Myllyniemi
tekninen johtajaKuulutus (pdf, 252 kb)

Siirry "Kuulutukset"-sivulle