Kuulutukset
15.04.2019

Europarlamenttivaalit 2019

Vaalipäivä

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. toukokuuta 2019 klo 9.00 - 20.00.

Kristiinankaupungin äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                 Äänestyspaikka                    Osoite
1. Kristiinankaupunki     Kristiinahalli                           Köydenpunojankatu 16
2. Tiukka                        Tiukan ruots. alakoulu           Lindbergintie 5
3. Härkmeri                    Härkmeren ruots. alakoulu   Henriksdalintie 9
4. Dagsmark                  Ns-talo Majbo                       Åbackantie 4
5. Perus                         Pärus Café                           Lapväärtintie 1227
6. Korsbäck                   Korsbäckin Ns-talo               Korsbäckintie 560
7. Lapväärtti                   Lapväärtin ruots. alakoulu   Eteläinen Lapväärtintie 40
8. Siipyy                         Siipyyn kyläkeskus              Siipyyntie 640
9. Skaftung                    Skaftungin Ns-talo               Friivelintie 1
10.Metsälä                     Metsälän Ns-talo                 Metsäläntie 106

 

Ennakkoäänestys järjestetään 15.5.2019 - 21.5.2019.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja äänestysajat ovat seuraavat:

Yhteispalvelupiste, Merikatu 47, Kristiinankaupunki
15.5.2019-17.5.2019                         klo 9.00-19.00,
18.5.2019-19.5.2019 (la-su)             klo 10.00-14.00,
20.5.2019-21.5.2019                         klo 9.00-19.00

Lapväärtin maataloustoimisto, Uudensillantie 3, Lapväärtti 
15.5.2019-17.5.2019                         klo 9.00-16.00,
18.5.2019-19.5.2019 (la-su)             klo 10.00-14.00,
20.5.2019-21.5.2019                         klo 9.00-16.00

Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa ja eläkeläistaloissa järjestetään kunkin vaalitoimikunnan päätöksen mukaisesti, mikä käy ilmi kuulutuksesta ja ennakkoäänestyspaikan muista ilmoituksista. Ennakkoäänestys järjestetään seuraavilla paikoilla: Selkämeren sairaala (akuutti- ja kuntoutusosasto sekä Mikevan asumisyksikkö), Selkämeren sairaskoti (Geritrim), Kristiinakoti, Åldersro, De Gamlas Hem, Lapväärtin eläkeläistalot, Hoivakoti Ulrika.

Kotiäänestys: Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Ilmoitus kotiäänestyksestä tulee tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 14. toukokuuta 2019 klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki, puh. 040-716 4647.

Äänestäjän henkilöllisyys: Äänestäjän on tarvittaessa esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu asiakirja). Jos henkilöllä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Äänestäjän henkilötunnus tarvitaan äänestyksen rekisteröinnissä yleisellä ennakkoäänestyspaikalla.   


Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Mikael Perjus ja sihteeri Niklas Granö.

Kristiinankaupungin keskusvaalilautakunta 23.4.2019

 

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle