Kuulutukset
05.04.2019

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös VARELY/3186/2018

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ei ole myöntänyt 4.4.2019 antamallaan päätöksellä VARELY/3186/2018 luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin nojalla lupaa merimetsojen häirintään Kristiinankaupungin-Isojoen kalastusalueelle Kristiinankaupungissa. Päätös pidetään nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku, 9.4. – 15.5.2019 välisenä aikana.

Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä 9.4.2019, sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virallisella ilmoitustaululla. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ritva Kemppainen, ritva.kemppainen@ely-keskus.fi
puh. 0295 023 012

Kuulutus pyydetään palauttamaan ELY-keskukseen nähtävilläolomerkinnöin.

Turussa 5.4.2019, Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle