Kuulutukset
11.03.2019

Eduskuntavaalit 2019

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Vaalipäivä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019 klo 09.00 - 20.00.

Kristiinankaupungin äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                 Äänestyspaikka                       Osoite 

1. Kristiinankaupunki     Kristiinahalli                             Köydenpunojankatu 16
2. Tiukka                        Tiukan ruots. alakoulu             Lindbergintie 5
3. Härkmeri                    Härkmeren ruots. alakoulu      Henriksdalintie 9
4. Dagsmark                  Ns-talo Majbo                          Åbackantie 4
5. Perus                         Pärus Café                              Lapväärtintie 1227
6. Korsbäck                    Korsbäckin Ns-talo                 Korsbäckintie 560
7. Lapväärtti                   Lapväärtin ruots. alakoulu       Eteläinen Lapväärtintie 40
8. Siipyy                         Siipyyn kyläkeskus                  Siipyyntie 640
9. Skaftung                    Skaftungin Ns-talo                   Friivelintie 1
10.Metsälä                     Metsälän Ns-talo                     Metsäläntie 106


Ennakkoäänestys järjestetään 3.4.2019 - 9.4.2019. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja äänestysajat ovat seuraavat:

Yhteispalvelupiste, Merikatu 47, Kristiinankaupunki

3.4.2019-5.4.2019              klo 9.00-19.00,

6.4.2019-7.4.2019 (la-su)   klo 10.00-14.00,

8.4.2019-9.4.2019              klo 9.00-19.00

Lapväärtin maataloustoimisto, Uudensillantie 3, Lapväärtti 

3.4.2019-5.4.2019              klo 9.00-16.00,

6.4.2019-7.4.2019 (la-su)   klo 10.00-14.00,

8.4.2019-9.4.2019              klo 9.00-16.00

Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa ja eläkeläistaloissa järjestetään kunkin vaalitoimikunnan päätöksen mukaisesti, mikä käy ilmi kuulutuksesta ja ennakkoäänestyspaikan muista ilmoituksista. Ennakkoäänestys järjestetään seuraavilla paikoilla: Selkämeren sairaala (akuutti- ja kuntoutusosasto sekä Mikevan asumisyksikkö), Selkämeren sairaskoti (Geritrim), Kristiinakoti, Åldersro, De Gamlas Hem, Lapväärtin eläkeläistalot, Hoivakoti Ulrika.

Kotiäänestys: Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Ilmoitus kotiäänestyksestä tulee tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 2. huhtikuuta 2019 klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki, puh. 040-716 4647.

Äänestäjän henkilöllisyys: Äänestäjän on tarvittaessa esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu asiakirja). Jos henkilöllä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Äänestäjän henkilötunnus tarvitaan äänestyksen rekisteröinnissä yleisellä ennakkoäänestyspaikalla.   

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Mikael Perjus ja sihteeri Niklas Granö.

Kristiinankaupungin keskusvaalilautakunta 11.3.2019

 

 

Siirry "Kuulutukset"-sivulle