Kungörelser
03.01.2019

Västkustens miljöenhet, kungörelse: Beslut om nedbränning av byggnader som övningsändamål

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, har 28.12.2018 behandat följande anmälan om exceptionell situation enigt 120 § i miljöskyddslagen (527/2014):

Nedbränning av byggnader som ändamål för Österbottens räddningsverk (pdf, 101 kb)

Uppgifter om beslutet lämnas av miljö- och hälsoinspektör Sonja Grönholm, tfn. 040 052 2102.

Gå till "Kungörelser"