Kungörelser
07.05.2018

Västkustens miljöenhet - Kungörelse

Västkustens miljöenhet • Kungörelse
Dnr/Dnro KOMU/699/11.01.06.03/2018

 

Beslut om nedbränning av bostadshus som övningsändamål för Österbottens räddningsverk, Tjöck, Kristinestad

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, har behandlat följande anmälan om exceptionell situation enligt 120 § i miljöskyddslagen (527/2014):

Anmälan om exceptionell situation: Anmälan gäller nedbränning av bostadshus som övningsändamål för Österbottens räddningsverk på fastigheten 287-421-10-28, Tjöck by, Kristinestad.

Beslutet är i kraft till 1.7.2018.

Beslut: Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, miljö- och hälsoinspektör Sonja Grönholm, § 1/2018, 4.5.2018.

Information om att beslutet meddelas ges på Korsholms kommuns och Kristinestad stads webbplats 7.5.2018.  Beslutet anslagsdag är 7.5. Beslutet meddelas 8.5.2018. Bevärstiden är 9.5 – 7.6.2018. Beslutet och handlingarna finns till påseende under besvärstiden vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11 A. I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.
Uppgifter om beslutet lämnas av miljö- och hälsoinspektör Sonja Grönholm, tfn 040 052 2102.

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11A, 64100 Kristinestad
Sonja Grönholm

Beslutet i pdf-format (280 kb)

Gå till "Kungörelser"