Kungörelser
24.07.2018

Västkustens miljöenhet kungör under tiden 1.8─30.8.2018 följande ansökan om godkännande av eftervård

 

Västkustens miljöenhet kungör under tiden 1.8─30.8.2018 följande ansökan om godkännande av eftervårdsplan för marktäktsområde i enlighet med 4 § i marktäktslag (555/1981) på lägenheterna Grusås II 287-421-10-31 och Grusås I 287-421-10-29 i Tjöck by i Kristinestad. I fråga varande lägenheter ligger på det för vattenanskaffningen viktiga grundvattenområdet Storåsen (Isomäki) (nr 1028752, klassa 1), på bildningsområdet för grundvatten. Marktäktstillståndet har 31.12.2016 gått ut.

Sökande: YIT Infra Oy (f.d. Lemminkäinen Infra Oy)
Lägenheternas  areal: 10,09 ha (10,25 ha då marktäktstillståndet var i kraft)      
Arealen för det området som eftervårdsplanen gäller: 4,5 ha

Handlingarna finns framlagda under kungörelsetiden 1.8─30.8.2018 vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11 A, Kristinestad.
Eventuella skriftliga/ elektroniska anmärkningar och åsikter bör senast 30.8.2018 kl. 16.00 lämnas in till adressen Västkustens tillsynsnämnds miljösektion, Skolgatan 11 A, Kristinestad, eller per e-post till miljoenheten@korsholm.fi.

 

Kungörelse, pdf.

2018 7 19 lägeskarta YIT Isomäki eftervård

 

Gå till "Kungörelser"