Kungörelser
18.12.2018

Vägbidrag kan sökas hos KRS-gatu senast 31.1.2019

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag för 2018 års underhållskostnader sökas hos KRS-GATU senast 31.1.2019.

Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll bör uppgöras. För  sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser.

Blankett finns här.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt, tel. 040 545 0021 eller sekreterare Maria Viikilä tel. 040 591 9801

KRS-Gatu, Lappfjärdsv.10, 64100 Kristinestad.

 

Serviceområdet för Samhällsbyggnad i Kristinestad

Gå till "Kungörelser"