Kungörelser
22.03.2019

Utkast till detaljplanen ”ändring och utvidgning av detaljplanen i Björnön”, området vid Skatavägen,

Kungörelse

Utkast till detaljplanen ”ändring och utvidgning av detaljplanen i Björnön”, området vid Skatavägen, samt pdb

Utkast till detaljplanen ”Ändring och utvidgning av detaljplanen i Björnön” samt Program för deltagande och bedömning (PDB) har uppgjorts. Planutkastet gäller del av Björnö delgeneralplan 2020.
Utkastet och planbeskrivningen och PDB är offentligt framlagt med tillämpning av Markanvändnings- och byggförordningens 30 § och Markanvändnings- och bygglagens 62 §, 63 § under tiden 27.3-2.5.2019. Materialet är framlagt på stadens webbplats och vid Samhällsbyggnad.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före utgången av den tid under vilken utkastet till planen och planbeskrivningen är framlagt.

Samhällsbyggnad

Bilagor:

Karta (pdf, 41 mb)

Detaljplanebeskrivning (pdf, 5 mb)

Detaljplanebeskrivning, granskningar SMH 3.12.2018 (pdf, 8,3 mb) 

Program för deltagande och bedömning (pdf, 864 kb)

Natur- och flygekorreutredning (pdf, 3 mb)

Komplettering till den grundläggande utredningen av naturvärden i Björnön (pdf, 2,3 mb)

Inventering av byggnadsbeståndet (pdf, 2,7 mb)


   

 

 

Gå till "Kungörelser"