Kungörelser
17.10.2017

Svenska utbildningsnämnden sammanträder 23.10.2017 kl. 18.00

Kristinestads svenska utbildningsnämnd sammanträder 23.10.2017 kl. 18 på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas per post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad, måndagen den 30.10.2017 och publiceras på stadens hemsida www.kristinestad.fi.

 

Kristinestad 17.10.2017

Henrik Antfolk

svenska utbildningsnämndens ordförande

Gå till "Kungörelser"