Kungörelser
04.10.2018

Svenska utbildningsnämnden sammanträder 10.10.2018 kl. 19.00

Svenska utbildningsnämnden sammanträder

10.10.2018 kl. 19.00

Kristinestads svenska utbildningsnämnd sammanträder 10.10.2018 kl. 19 på Kristinestads skola. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas 4.10.2018 per post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad och publiceras på stadens hemsida www.kristinestad.fi  15.10.2018.

Svenska utbildningsnämnden

Henrik Antfolk, ordförande

 

Gå till "Kungörelser"