Kungörelser
06.03.2018

Stadsfullmäktiges protokoll

 

STADSFULLMÄKITGES PROTOKOLL
jämte besvärsanvisning  från sammanträdet 19.2.2018 har 6.3.2018 publicerats på stadens webbplats, www.kristinestad.fi. Protokollet är även tillgängligt på stadskansliet på Rådhuset, Staketgatan 1.

 

Gå till "Kungörelser"