Kungörelser
22.08.2017

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder 28.8.2017

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på Soldattorpet (Sandviksvägen 180) måndagen den 28 augusti 2017 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.
Du kan följa med sammanträdet på webbplatsen www.kristinestad.tv och senare kan du se sammanträdet på KRS-TV.
Sammanträdesprotokollet publiceras 5.9.2017 kl.9.00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på Rådhusets kansli.
Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 22.8.2017
Patrick Ragnäs, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Kungörelser"