Kungörelser
05.12.2017

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder 11.12.2017

FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på Rådhuset måndagen den 11 december 2017 kl. 16:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.
Du kan följa med sammanträdet på webbplatsen www.kristinestad.tv och senare kan du se sammanträdet på KRS-TV.
Sammanträdesprotokollet publiceras 19.12.2017 kl. 9:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på Rådhusets kansli.
Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 5.12.2017
Patrick Ragnäs, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Kungörelser"