Kungörelser
11.03.2019

Riksdagsvalet 2019

RIKSDAGSVALET 2019

Röstning på valdagen

Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019 kl. 09.00-20.00. 

Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:

Röstningsområde     Röstningsställe                     Adress

1. Kristinestad          Kristinahallen                        Repslagaregatan 16
2. Tjöck                    Lågstadieskolan i Tjöck        Lindbergsvägen 5
3. Härkmeri              Härkmeri lågstadieskola       Henriksdalsvägen 9
4. Dagsmark            UF lokalen Majbo                  Åbackvägen 4
5. Perus                   Pärus Café                            Lappfjärdsvägen 1227
6. Korsbäck             Korsbäcks UF lokal               Korsbäckvägen 560
7. Lappfjärd             Lappfjärds skola                    Södra Lappfjärdsvägen 40
8. Sideby                 Sideby byacenter                  Sidebyvägen 640
9. Skaftung              Skaftung UF lokal                 Frivilasvägen 1
10.Ömossa              Ömossa UF lokal                  Ömossavägen 106

 

Förhandsröstningen ordnas 3.4.2019-9.4.2019. 

De allmänna förhandsröstningsställena och tiderna är följande:

Samservicepunkten, Sjögatan 47, Kristinestad

3.4.2019-5.4.2019 kl. 9.00-19.00,

6.4.2019-7.4.2019 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,

8.4.2019-9.4.2019 kl. 9.00-19.00

Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3, Lappfjärd

3.4.2019-5.4.2019 kl. 9.00-16.00,

6.4.2019-7.4.2019 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,

8.4.2019-9.4.2019 kl. 9.00-16.00

Förhandsröstning i vårdanstalter och pensionärshem sker i enlighet med vad respektive valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelsen och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva –boendeenhet), Bottenhavets sjukhem (Geritrim), Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika.  

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta i hemmet. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast den 2 april 2019 före klockan 16:00 till centralvalnämnden, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad, tfn 040-716 4647.

Röstandens identitet: Röstande ska vid behov förete tillräcklig utredning över sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.    

Centralvalnämndens ordförande är Mikael Perjus och sekreterare Niklas Granö.

Centralvalnämnden i Kristinestad 11.3.2019

 

Gå till "Kungörelser"