Kungörelser
25.02.2019

Rektorns beslutsförteckning, Härkmeri skola 01.08. – 31.12.2018 § 17 – 35

Härkmeri skola


Rektorns beslutförteckning 01.08. – 31.12.2018 § 17 – 35 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende på stadens hemsida www.kristinestad.fi

Beslutsförteckning 1.8. - 31.12.2018

Anvisning för begäran om omprövning

Gå till "Kungörelser"