Kungörelser
05.11.2018

Rektorns beslutsförteckning 02.08-16.10.2018 § 24-46, bildning och fritid

Beslutsförteckning (pdf, 125 kb)

Anvisning för begäran om omprövning (pdf, 109 kb)

 

Gå till "Kungörelser"