Kungörelser
22.03.2019

Program för deltagande och bedömning; revidering för del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftsplan

Revidering för del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftsplan har påbörjats. Program för deltagande och bedömning har uppgjorts för revidering för del av delgeneral för Ömossa vindkraftsplan. Området som avses revideras ligger intill riksväg 8 och på området bedrivs industriell verksamhet.

Programmet är offentligt framlagt enligt Markanvändnings- och byggförordningens 30 §, och Markanvändnings- och bygglagens 62§, 63 under tiden 27.3-2.5.2019.

Materialet är framlagt på stadens webbplats och vid Samhällsbyggnad.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före utgången av den tid under vilken utkastet till planen och planbeskrivingen är framlagt.

Samhällsbyggnad

Bilagor:

Program för deltagande och bedömning (pdf, 1 mb)

Gå till "Kungörelser"