Kungörelser
11.06.2018

Kungörelse, tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Kungörelse, meddelande av beslut över anmälan av tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)

 

Myndigheten: Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, miljö- och hälsoinspektör, § 1/ 2017

Anmälningsskyldig: Oy Gastrina Ab, Sjögatan 8, 64100 Kristinestad

Bulleranmälan: Tillfällig verksamhet, utomhuskonserter

Verksamhetsområde: Utanför restaurang Jungman, Sjögatan 8, i Kristinestads centrumområde

Verksamhetstid: Tidsperioden 12. - 16.7.2018,  måndagar – fredagar kl. 18-02,  lördagar - söndagar kl. 18-03

Anslagsdagen: 12.6.2018 anslaget på Kristinestads och Korsholms kommuns officiella anslagstavla

Beslutet meddelas (delgivningsdagen): 13.6.2018

Kungörelse- och besvärstid: 14.6 – 13.7.2018

 

I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Beslutet och handlingarna är framlagda under besvärstiden under tjänstetid vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad adress Skolgatan 11, 64100 Kristinestad. Uppgifter om beslutet över bulleranmälan lämnas av miljö- och hälsoinspektörerna 06-3277111(Korsholms växel).

Kristinestad 12.6.2018

Jens Hannus
miljö- och hälsoinspektör

Västkustens miljöenhet, avdelningen I Kristinestad
Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad

 

Kungörelsen som pdf (452 kb)

Gå till "Kungörelser"