Kungörelser
17.05.2018

Kungörelse: tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

KUNGÖRELSE
Västkustens miljöenhet kungör under tiden 18.5 – 9.6.2018 om att följande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar är anhängig:

Anmälningsföpliktigad: Oy Gastrina Ab
Kontaktperson: Kristina Itälaakso tfn 040 0234389
Verksamhet: utomhus konserter
Verksamhetstid: 12 – 16.7.2018, måndagar – fredagar kl. 18 - 02 och lördagar - söndagar kl. 18 – 03.

Handlingarna finns framlagda under kungörelsetiden vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11 A, Kristinestad.
Eventuella skriftliga/elektroniska anmärkningar och åsikter bör senast 9.6.2018 kl. 16.00 lämnas in till adressen Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad , eller per e-post till miljoenheten@korsholm.fi

Kristinestad 17.5.2018
Miljö- och hälsoinspektör Jens Hannus

Gå till "Kungörelser"