Kungörelser
22.12.2017

Kungörelse om presidentvalet 2018

Val av Republikens president förrättas söndagen den 28 januari 2018 kl. 09.00-20.00. Presidentvalets andra val förrättas söndagen den 11 februari 2018 kl. 09:00-20:00.

Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:

Röstningsområde    Röstningsställe                    Adress
1. Kristinestad         Kristinahallen                       Repslagaregatan 16
2. Tjöck                   Lågstadieskolan i Tjöck       Lindbergsv. 5
3. Härkmeri             Härkmeri lågstadieskola      Henriksdalsv. 9
4. Dagsmark           UF lokalen Majbo                 Åbackvägen 4
5. Perus                  Pärus Café                           Lappfjärdsvägen 1227
6. Korsbäck             Korsbäcks UF lokal              Korsbäckvägen 560
7. Lappfjärd             Lappfjärds skola                  Södra Lappfjärdsvägen 40
8. Sideby                 Sideby byacenter                 Sidebyvägen 640
9. Skaftung              Skaftung UF lokal                Frivilasvägen 1
10.Ömossa              Ömossa UF lokal                Ömossavägen 106

 

Förhandsröstningen ordnas 17.1.2018-23.1.2018 samt vid det eventuella andra valet 31.1.2018-6.2.2018.

De allmänna förhandsröstningsställena och tiderna är följande:

Samservicepunkten, Sjögatan 47, Kristinestad

17.1.2018-19.1.2018 kl. 9.00-19.00,

20.1.2018-21.1.2018 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,

22.1.2018-23.1.2018  kl. 9.00-19.00

31.1.2018-2.2.2018 kl. 9.00-19.00,

3.2.2018-4.2.2018 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,

5.2.2018-6.2.2018  kl. 9.00-19.00

 

Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3, Lappfjärd

17.1.2018-19.1.2018 kl. 9.00-16.00,

20.1.2018-21.1.2018 (lö-sö) kl.10.00-14.00,

22.1.2018-23.1.2018  kl. 9.00-16.00

 

31.1.2018-2.2.2018 kl. 9.00-16.00,

3.2.2018-4.2.2018 (lö-sö) kl.10.00-14.00,

5.2.2018-6.2.2018  kl. 9.00-16.00

 

Förhandsröstning i vårdanstalter och pensionärshem sker i enlighet med vad respektive valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelsen och andra meddelanden på förhandsrötningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva –boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC), Bottenhavets sjukhem, Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika.  

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta i hemmet. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast den 16 januari 2018 före klockan 16:00 till centralvalnämnden, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad, tfn 040-546 5812. Om inget annat nämns i anmälan, noteras den som anmälan till både det första och det andra valet. Den röstberättigade behöver således inte lämna in en separat anmälan för hemmaröstning i det andra valet. Den som vill förhandsrösta hemma endast i det andra valet ska anmäla detta till centralvalnämnden senast den 30 januari 2018 före kl 16:00 skriftligen eller per telefon på ovan nämnda telefonnummer.

 

Röstandens identitet: Röstande ska vid behov förete tillräcklig utredning över sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.    

 

Centralvalnämndens ordförande är Mikael Perjus och sekreterare Niklas Granö.

Centralvalnämnden i Kristinestad 19.12.2017

 

Gå till "Kungörelser"