Kungörelser
30.01.2019

Kungörelse om ikraftträdande av plan

Vi meddelar i enlighet med MBL 200 § 1 mom. och MBF 93 § att nedanstående plan trätt ikraft.

Stadsfullmäktige i Kristinestad har vid sitt sammanträde 9.11.2015 § 53 godkänt följande plan:

”Delgeneralplan för Lappfjärds vindkraftspark” Ärendet avgjort i Högsta förvaltningsdomstolen 19.12.2018

Samhällsbyggnadsnämnden i Kristinestad

Gå till "Kungörelser"