Kungörelser
12.04.2018

Kungörelse om ikraftträdande av plan

 

KUNGÖRELSE OM IKRAFTTRÄDANDE AV PLAN

Vi meddelar i enlighet med MBL 200 § 1 mom. och MBF 93 § att nedannämnda plan trätt ikraft.

Stadsfullmäktige i Kristinestad har vid sitt sammanträde 21.12.2015 § 238 godkänt följande plan:

”Delgeneralplan för Uttermossa vindkraftspark”. Stadsfullmäktiges beslut 21.12.2015 § 238 har fått laga kraft.

 

 

Gå till "Kungörelser"