Kungörelser
30.05.2018

Kungörelse om ikaftträdande av plan

Vi meddelar i enlighet med MBL 200 § 1 mom. och MBF 93 § att nedannämnda plan trätt ikraft.

Stadsfullmäktige i Kristinestad har vid sitt sammanträde 21.3.2018 § 19 godkänt följande plan:

”Ändring av Åsändan detaljplan”. Stadsfullmäktiges beslut 21.3.2018 § 19 har fått laga kraft.

Kungjort på stadens webbsida 01.06.2018.

 


30.5.2018

Samhällsbyggnad i Kristinestad

Ari-Johan Myllyniemi
teknisk direktör

 

Kungörelsen som pdf (252 kb)

Gå till "Kungörelser"