Kungörelser
05.04.2019

Kungörelse om ansökan av marktäktstillstånd

Västkustens miljöenhet kungör under tiden 8.4 ̶ 7.5.2019 följande ansökan om marktäktstillstånd i enlighet med 4 § i marktäktslag (555/1981) för tagande av stenmaterial på fastigheten Ketunkangas 287-405-1-127 I Dagsmark by i Kristinestad:

Sökande: Kristiinanseudun Kuljetus ja Maanrakennus Oy

Fastighetens areal: 13,57 ha

Täktområdets areal: 3,5 ha

Täktmängd totalt: 350 000 fast m3

Uppskattad årlig täktmängd: 35 000 fat m3

Täkttid: 10 år

Handlingarna finns framlagda under kungörelsetiden 8.4 ̶ 7.5.2019 vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad. Eventuella skriftliga eller elektroniska anmärkningar och åsikter bör senast 7.5.2019 kl. 16.00 lämnas in till adressen Västkustens tillsynsnämnds miljösektion, Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad eller per e-post till miljoenheten@korsholm.fi

Bilaga: Karta (pdf, 305 kb)


Kristinestad 29.3.2019
Sonja Grönholm
miljö- och hälsoinspektör

Gå till "Kungörelser"