Kungörelser
05.04.2018

Kungörelse - Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten

Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten samt beredning av planer och miljörapport för hantering av översvämningsrisker.

Kungörelse

Handlingar

Gå till "Kungörelser"