Kungörelser
15.05.2019

Kungörelse av miljökonsekvensprogram

MKB-KUNGÖRELSE

OX2 Wind Finland Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKBförfarande) för ett vindkraftsprojekt och en 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä. Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projektområdet till elnätet. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.


ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
I bedömningsförfarandet granskas fem alternativ enligt följande:

Alternativ ALT 0: projektet genomförs inte.

Alternativ ALT 1: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby med en ca 26 km lång 400 kV:s kraftledning bredvid den befintliga ledningsgatan.

Alternativ ALT 2: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till elstationen i Arkkukallio med en 25 km lång kraftledning i en ny ledningsgata.

Alternativ ALT 3: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ söder.

Alternativ ALT 4: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ norr.


BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR FRAMLAGT TILL PÅSEENDE

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende 16.5–14.6.2019 på
kommunkansliet i Storå (Teollisuustie 1 A, Storå), på kommunkansliet i Bötom (Kristiinantie 3, Bötom), stadshuset i Kauhajoki (Hallintoaukio, Kauhajoki), kommunkansliet i Honkajoki (Porhontie 5, Honkajoki), servicepunkten i Kristinestad (Sjögatan 47, Kristinestad) och de publiceras också på webben: www.miljo.fi/rajamaenkylavindkraftochkraftledningMKB


ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 14.6.2019 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Seinäjoki eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet för projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet. Utlåtandet läggs fram till påseende senast en månad efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet läggs fram på samma platser som bedömningsprogrammet.


EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN

Evenemang ordnas för allmänheten om MKB-programmet måndag 20.5.2019 kl. 18.30 i Storå, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400 och på tisdag 21.5.2019 kl. 18.30, Karijoen nuorisoseurantalo, Kristiinantie 8. Kaffeservering med början kl. 18.00.


Mer information

Den projektansvarige: Kirsi Koivunen, OX2 Wind Finland Oy, kirsi.koivunen@ox2.com,
tfn 050 354 3287

MKB-konsult: Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@poyry.com, tfn 010 33 28373.

MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillbergpuskala@ntm-centralen.fi, tfn 295 027 655.

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser


Kungörelse i pdf-format (26 kb)

  

Gå till "Kungörelser"