Kungörelser
11.03.2019

Kungörelse: Ansökan om marktäktstillstånd

Västkustens miljöenhet kungör under tiden 14.3-12.4.2019 följande ansökan om marktäktstillstånd i enlighet med 4 § i marktäktslagen (555/2981) för tagande av stenmaterial på fastigheten Jussinkiinteistö 287-405-13-23 i Dagsmark by i Kristinestad.

Kungörelse (pdf, 87 kb)

Gå till "Kungörelser"