Kungörelser
22.03.2019

Kungörelse angående ikraftträdande av plan

Vi meddelar om ikraftträdande av plan i enlighet med MBL 200 §, 1 mom. och MBF 93 §.

Stadsfullmäktige i Kristinestad har vid sitt sammanträde 6.6.2016, § 31, godkänt ”Delgeneralplan för Mikonkeidas vindkraftspark”. Över beslutet inlämnades besvär som Högsta förvaltningsdomstolen avgjort 19.2.2019.

Stadsfullmäktiges beslut 6.6.2016, § 31, har fått laga kraft.

Samhällsbyggnad

Gå till "Kungörelser"