Kungörelser
29.03.2019

Fullmäktiges sammanträde 8.4.2019

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på Rådhuset måndagen den 8 april 2019 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 16.4.2019 kl. 9:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på Rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 29.3.2019
Patrick Ragnäs, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Kungörelser"