Kungörelser
07.11.2017

Fullmäktiges sammanträde 13.11.2017

FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

 

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder i Tjöck skola, Lindbergsvägen 5, måndagen den 13 november 2017 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Du kan följa med sammanträdet på webbplatsen www.kristinestad.tv och senare kan du se sammanträdet på KRS-TV.

Sammanträdesprotokollet publiceras 21.11.2017 kl.9.00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på Rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

 

 

Kristinestad 7.11.2017

Patrick Ragnäs, stadsfullmäktiges ordförande

 

    

Gå till "Kungörelser"