Kungörelser
02.02.2018

Framläggande av utkast till Österbottens Landskapsplan 2040

Utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i Österbottens förbunds ämbetsverk, på förbundets webbplats och i kommunerna i landskapet 5.2-9.3. Alla intresserade kan under den tiden skriftligen framföra sin åsikt om planutkastet.

Förbundets planläggare åker i februari runt i landskapet och presenterar planutkastet.

Landskapsforum för alla intresserade:
-12.2 kl. 18-20 Mitt i stan-huset, Närpes
-13.2 kl. 18-20 ABC, Jakobstad
-14.2 kl. 18-20 Vasa stadsbibliotek

Landskapsplanutkastet samt annan information om Österbottens landskapsplan 2040 finns även i elektronisk form på Österbottens förbunds webbplats på adressen www.obotnia.fi/landskapsplanen

 

Gå till "Kungörelser"