Kungörelser
12.03.2019

Förslag till revidering av strandgeneralplanen för del av strandgeneralplan vid Tjöckön

Förslag till revidering av del av strandgeneralplanen inklusive planbeskrivning vid Tjöckön har uppgjorts.

Planförslaget inklusive planbeskrivning är offentligt framlagt enligt Markanvändnings- och byggförordningens 30 § och Markanvändnings- och bygglagens 62§, 65 § under tiden 20.3-22.4.2019 vid samhällsbyggnad och på stadens hemsida www.kristinestad.fi .

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRS, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före utgången av den tid under vilken förslaget till planen är framlagt.

Kungörelse (pdf, 21 kb)
Karta (pdf, 230 kb)
Planbeskrivning (pdf, 0,9 mb)

 

Gå till "Kungörelser"