Kungörelser
22.09.2017

Finska utbildningsnämnden sammanträder 28.9.2017 kl. 18.00

Kristinestads finska utbildningsnämnd sammanträder 28.9.2017 kl. 18 på Kantakaupungin koulu, Repslagargatan 16, 64100 Kristinestad. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas per post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad, onsdagen den 4.10.2017 och publiceras på stadens hemsida www.kristinestad.fi.

Kristinestad 22.9.2017

Mikko Ulfves
Finska utbildningsnämndens ordförande

Gå till "Kungörelser"