Kungörelser
15.04.2019

Europaparlamentsvalet 2019

Röstning på valdagen

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019 kl. 09.00-20.00. 


Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:

Röstningsområde    Röstningsställe                    Adress
1. Kristinestad         Kristinahallen                       Repslagaregatan 16
2. Tjöck                   Lågstadieskolan i Tjöck       Lindbergsvägen 5
3. Härkmeri             Härkmeri lågstadieskola      Henriksdalsvägen 9
4. Dagsmark           UF lokalen Majbo                 Åbackvägen 4
5. Perus                  Pärus Café                           Lappfjärdsvägen 1227
6. Korsbäck            Korsbäcks UF lokal               Korsbäckvägen 560
7. Lappfjärd            Lappfjärds skola                   Södra Lappfjärdsvägen 40
8. Sideby                Sideby byacenter                  Sidebyvägen 640
9. Skaftung             Skaftung UF lokal                 Frivilasvägen 1
10.Ömossa             Ömossa UF lokal                 Ömossavägen 106


Förhandsröstningen ordnas 15.5.2019-21.5.2019. 

De allmänna förhandsröstningsställena och tiderna är följande:

Samservicepunkten, Sjögatan 47, Kristinestad
15.5.2019-17.5.2019 kl. 9.00-19.00,
18.5.2019-19.5.2019 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,
20.5.2019-21.5.2019  kl. 9.00-19.00

Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3, Lappfjärd
15.5.2019-17.5.2019 kl. 9.00-16.00,
18.5.2019-19.5.2019 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,
20.5.2019-21.5.2019  kl. 9.00-16.00

Förhandsröstning i vårdanstalter och pensionärshem sker i enlighet med vad respektive valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelsen och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva –boendeenhet), Bottenhavets sjukhem (Geritrim), Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika.  

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta i hemmet. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast den 14 maj 2019 före klockan 16:00 till centralvalnämnden, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad, tfn 040-716 4647.

Röstandens identitet: Röstande ska vid behov förete tillräcklig utredning över sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.   

Centralvalnämndens ordförande är Mikael Perjus och sekreterare Niklas Granö.

Centralvalnämnden i Kristinestad 23.4.2019

 

  

Gå till "Kungörelser"