Kungörelser
16.05.2018

Detaljplaneändring, Badhusparken

DETALJPLANEÄNDRING, BADHUSPARKEN

Kungörelse (pdf, 10 kb)
Detaljplanens basuppgifter (pdf, 222 kb)
Program för deltagande och bedömning (pdf, 1,1 mb)
Planbeskrivning (pdf, 843 kb)

Gå till "Kungörelser"