Kungörelser
01.04.2019

Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 01.01.2019-01.30.2019 §§ 1 - 81

Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 01.01.2019-01.30.2019 §§ 1 - 81
och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende
1.4.2019 på stadens hemsida www.kristinestad.fi

Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning

Begäran om omprövning

 

Gå till "Kungörelser"