Kungörelser
02.03.2018

Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning

 

Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 5.12.2017-28.2.2018 §§ 1-58 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 02.03.2018 på stadens hemsida www.kristinestad.fi

 

Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 5.12.2017-28.2.2018 §§ 1-58

Begäran om omprövning § 233-273

 

 

 

Gå till "Kungörelser"